Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό;

με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα
Δωρεάν αποστολή με αγορές άνω των 100€
η παραγγελία σας θα είναι διακριτικά συσκευασμένη
 
 
Προϊόντα Πληροφορίες για τις αγορές σας
 

Όροι χρήσηςΠαρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς το σύνολό τους διέπει τη πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος durexstore.

 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.durexstore.gr της εταιρείας SSL Ελλάς Α.Ε. είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και σύστημα επικοινωνίας της SSL Ελλάς Α.Ε. με τo κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες της σειράς προϊόντων της εταιρείας, Durex.
 • Με τη χρήση της ιστοσελίδας οι χρήστες αποδέχονται το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που αναγράφονται στο παρόν. Οι χρήστες που δεν συμφωνούν με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας άλλως τεκμαίρεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή των παρόντων όρων.
 • Η SSL μπορεί να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς.
 • Η SSL μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτης της ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.
 • Η SSL δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της SSL ή επιχειρήσεων με τις οποίες η SSL διατηρεί συνεργασία, την έρευνα αγοράς, δημοσκοπήσεις, ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων.
 • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, διατηρώ το δικαίωμα να άρω τη συγκατάθεσή μου ως προς την ως άνω χρήση των προσωπικών δεδομένων μου με αποστολή ειδικού προς τούτο e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@durexstore.gr.
 • Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων μου, η SSL δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων μου. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην δική μου ευθύνη να μελετώ προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
 • H SSL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν και να αναρτήσει αυτούς στην ιστοσελίδα της. Η εν λόγω τροποποιήσεις ισχύουν από την ανάρτησή τους και διέπουν το σύνολο της χρήσης της ιστοσελίδας.
 • Πραγματοποιώντας οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς προϊόντος ή εγγραφή ως μέλους στην ιστοσελίδα ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε έρευνα ή δημοσκόπηση, η SSL διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχω αποδώσει σε αυτό το διαδικτυακό τόπο για χρήση σε τρέχουσες προσφορές και διαγωνισμούς οι οποίοι δεν συνεπάγονται καμία υποχρέωση από την πλευρά του χρήστη. Σε περίπτωση που το επιθυμώ, μπορούν να αρνηθώ την παραλαβή των δώρων χωρίς καμία υποχρέωση.

Περιορισμός ευθύνης

Η SSL δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους οι οποίες δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις επιστροφής ενός προϊόντος. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.durexstore.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και στα συστήματα των χρηστών.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της μάρκας Durex της οποία αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία SSL HELLAS A.E. που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, 10ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, 14451. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του συγκεκριμένου δικτυακού χώρου προστατεύονται και ανήκουν στην SSL Hellas και στους συνεργάτες της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Γραπτή έγκριση απαιτείται για την παροχή αντιγράφων του παρόντος δικτυακού χώρου και των δεδομένων του, δεδομένου ότι φέρουν ενημερώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα της SSL Hellas και των συνεργατών της. Ελλείψει έγγραφης έγκρισης κανένα δικαίωμα ή συναίνεση δεν παρέχεται από την SSL Hellas για χρήση. Τα προϊόντα που αναφέρονται στον συγκεκριμένο δικτυακό χώρο είναι εμπορικές μάρκες της SSL Hellas εκτός από τις εμπορικές μάρκες που ανάφερεται οτι ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες/πελάτες.


Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες/πελάτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.durexstore.gr για:
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες,
 • Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, ή άλλες διακρίσεις,
 • Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης,
 • Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η SSL Hellas δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παράνομες πράξεις των χρηστών/πελατών της ιστοσελίδας ούτε οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο που τυχόν αναρτάται από αυτούς στην ιστοσελίδα της, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιο οι χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας, επιφυλάσσεται δε παντός νομίμου δικαιώματός της σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην ίδια ή σε τρίτους από κάποιον χρήστη/πελάτη.
 

Προϊόντα


H SSL δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν κάποια ακούσια και περιστασιακά λάθη ή/και παραλείψεις για τα οποία η SSL Hellas δεν φέρει ευθύνη. Η SSL, πάντως δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν τα εμπορεύματα προμηθευτών της που πιθανά να περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές.
 
Ο πελάτης δύναται να ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων είτε μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις είτε τηλεφωνικά σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα με την ένδειξη «μη διαθέσιμο». Ενδέχεται πάντως ένα προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, να μην διατίθεται προσωρινά και ως εκ τούτου να υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοσή του. Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλα τα προϊόντα της Durex κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές κάτω από διαδικασίες που πληρούν ή ακόμα ξεπερνούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας. Γι’ αυτό και όλα τα προϊόντα σεξουαλικής ευεξίας της Durex, φέρουν τη Σφραγίδα Ποιότητας – Durex Quality.
 
Πρόσθετα, οι συσκευές μασάζ της σειράς Durex Play (Inspirations, Fantasy, Dream) συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της αγοράς τους.
 
 
Επιστροφές προϊόντων
 
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του www.durexstore.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις:
 1. Στη περίπτωση που δεν επιθυμείτε το προϊόν που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, η οποία αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς / τιμολόγιο. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχει παραβιαστεί η αρχική συσκευασία), πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιστροφές στα προφυλακτικά όπως και στη σειρά Durex play vibrations. Σε αυτή τη περίπτωση, δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής που καταβάλλατε για την αποστολή του προϊόντος. Πρόσθετα σας βαρύνουν τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς το durexstore.
 2. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες λανθασμένα και με υπαιτιότητα του www.durexstore.gr πουλήθηκαν προϊόντα (λάθος στην παραγγελιοληψία, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης αφού έχει παραλάβει. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχει παραβιαστεί η αρχική συσκευασία), πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
 3. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα του DurexStore πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ. λ. π.). O πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί τη παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη, τότε το DurexStore έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και συνεπώς δε θα προβεί σε αντικατάσταση. Επιπλέον σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν για αντικατάσταση και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία / αγορά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ίδιο ή ανάλογο ταχυδρομικό κουτί και εσωτερική συσκευασία προφύλαξης.
 
 
Επιστροφές προϊόντων που βρίσκονται στα πλαίσια της εγγύησης
 
Οι συσκευές μασάζ της σειράς Durex Play (εκτός Durex Play Vibrations) συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της αγοράς τους. Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποιο ποιοτικό πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2104971741 ή email: sales@durexstore.gr, δηλώνοντας το όνομα, τη διεύθυνσή σας και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.
 
Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσουμε τη διαδικασία αποστολής και αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος. Η αποστολή της ελαττωματικής συσκευής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς, η οποία θεωρείται και η αρχική ημερομηνία έναρξης της εγγύησης. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τη συσκευασία του καθώς και από όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που περιέχονταν στην αρχική συσκευασία (π.χ. φορτιστής, οδηγίες χρήσης, συσκευασία φύλαξης, κλπ). Το κόστος αποστολής το επιβαρύνεται ο πελάτης. Το προϊόν προς αντικατάσταση, σας αποστέλλεται δωρεάν.
 
Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιούνται αλλαγές προϊόντων που έχουν υποστεί κάποια βλάβη λόγω κακής χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.